Start
Over ons
Doel
Imago
2011 Schoolfeest
't het oog op dialoog
Huiswerkbegeleiding
Sport
Contact
Welkom
Samen

Welkom

Een sociaal-economische achterstandssituatie is meer dan een gebrek aan geld. Een achterstandssituatie werkt als een magneet voor tal van andere problemen. Mensen met een sociaal-economische achterstand hebben meer gezondheidsproblemen. Ze hebben meer psychische problemen. Zo'n achterstandssituatie is een bleekmiddel. Het haalt de kleur uit het leven. Mensen die op deze manier leven, nemen minder deel aan het maatschappelijke leven. Maatschappelijk isolement ligt op de loer..........

Lees verder

Stichting Samen

De laatste jaren lijkt de kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland, en dan voornamelijk de kloof tussen allochtonen van welke afkomst dan ook en autochtonen, steeds groter te worden. De leden van Stichting Samen Haarlem merken dat ook de Marokkaanse gemeenschap te lijden heeft onder een negatief imago, en vinden dan ook dat het tijd wordt voor een positief geluid uit de Marokkaanse gemeenschap zelf! .....

Lees verder

Nieuws

Huisvesting

Stichting Samen is gevestigd in de wijkcentrum de Ringvaart.


Floris van Adrichemlaan 98

2035 VD Haarlem


+31 (0)6 45493915

Nieuws

2014 - © Stichting Samen Haarlem

Ontmoeten, Verbinden & Meedoen